Welkom op de website van Probusclub Enschede/Lonneker

Probusclub Enschede/Lonneker is opgericht op 6 mei 1982 in restaurant Savonije te Lonneker op initiatief van de Enschedese Rotaryclubs. De Probusclub is onderdeel van een wereldwijde organisatie, waarvan in Nederland ruim 400 clubs deel uitmaken. Het aantal Probusleden beloopt thans (2018) in ons land ruim 12.000.

Doelstelling
Doel van de Probusclub is het vormen en in stand houden van een op saamhorigheid en vriendschap gegrondveste kring van postactieven. De naam Probus is ontleend aan “ Professionals and BUSiness Men”, kortweg Probus. Bindende elementen zijn sociabiliteit, kennis- en interesseverbreding en -verdieping.

Bijeenkomsten
De club komt tweemaal per maand bijeen: op de eerste en derde donderdag van de maand.

Locatie bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats  in: Sprakel,  Dorpsstraat 137, Lonneker

Breed spectrum van beroepsachtergronden bij Probus
Het aspect, dat bij de Probusclubs zo interessant is, is dat er talrijke en zoveel verschillende beroeps- en ervaringsachtergronden zijn te vinden. Juist in de ontmoetingen immers kunnen de leden ontdekken dat er een brede waaier aan gespreksthema’s is. Dat maakt de onderlinge gedachtewisselingen juist zo belangwekkend. Een kleine greep uit de vele ervaring- en beroepsachtergronden (situatie 2013) : directeur, musicus, docent diverse onderwijsniveaus, adviseurs, bouwkundigen, artsen diverse disciplines, jurist, e.d. Eigenlijk teveel om op te noemen. Maar er wordt ook veel gesproken over hobbymatige bezigheden, waarover ook lezingen worden verzorgd. Een palet aan interessante onderwerpen van gesprek!

Nieuwe leden
Nieuwe leden worden op voordracht van een lid van Probusclub Enschede/Lonneker na instemming van alle leden aangenomen.

De website heeft een extern en een intern deel
Het externe deel is vrij toegankelijk voor een geïnteresseerde bezoeker van deze site.
Het interne gedeelte wordt benut ter versterking van de onderlinge band met allerlei informatie, die voor de leden van belang kan zijn.
Deze informatie komt beschikbaar na invoering van een wachtwoord.